vrijdag 13 maart 2020

Het Christelijk Wetenschappelijk goede

Hoe makkelijk laten we ons niet verleiden om te veroordelen! Maar al te vaak betrappen we onszelf erop dat wij anderen veroordelen. Erger nog wordt het als wij beginnen onszelf te veroordelen. Wij doen dingen die niet aan onze maatstaven voldoen, wij zeggen dingen waarvan we spijt hebben en gedragen ons niet altijd even liefdevol. En dan beginnen wij onszelf ook nog naar beneden te halen voor wat we gedaan hebben. Of we zijn over het algemeen genomen niet erg blij met het beeld dat we van onszelf hebben en voelen ons minderwaardig. Dit soort gevoelens kan ons als een draaikolk steeds verder naar beneden trekken. Wij kunnen de gewoonte om onszelf te veroordelen overwinnen, maar wij kunnen tevens de daden en gedachtenpatronen de baas worden die aanleiding geven tot zelfveroordeling. De Bijbel is in de eerste plaats waar wij de troost en de weg naar genezing vinden waar we naar uitzien. Dit boek bevat parabels, verhalen en wijsheden die ons, wanneer zij geestelijk worden begrepen, helpen en genezen. Als wij de Christuselementen in onszelf aanvaarden, zullen wij merken dat we beter in staat zijn te onderscheiden wat goedkeuring verdient in anderen om ons heen en de wijdere arena van de wereldgemeenschap. Wij kunnen blij zijn met de ware aard van elk individu, als het geestelijke kind van God. In Wetenschap en Gezondheid lezen we: “Het is Christelijk Wetenschappelijk het goede te doen en niets anders dan het doen van het goede kan op die naam aanspraak maken.”

Geen opmerkingen: