maandag 10 februari 2020

Liefde en vergevingsgezindheid

Het is de Christelijke liefde die geneest. Mrs. Eddy schrijft over het genezende werking van de Christian Scientist in Wetenschap en Gezondheid: “Als de Christelijke Wetenschapper genoeg Christelijke liefde heeft om zijn eigen vergiffenis te verwerven en eenzelfde woord van goedkeuring te verdienen als Jezus aan Maria Magdalena gaf, dan is hij Christen genoeg om wetenschappelijk te werken en zijn patiënten met mededogen te behandelen; het resultaat zal dan aan de geestelijke bedoeling beantwoorden.” Indien de ‘patiënt’ die wij behandelen ons eigen ik is dat we veroordelen, dan moeten we meer Christelijkheid in praktijk brengen naar het voorbeeld van Jezus. We moeten de geestelijke idee van het zoonschap van God, dat is de Christus, met welnemen in ons leven aanvaarden. Wij kunnen vertrouwen op de liefde en vergevingsgezindheid van God en zeker zijn van Zijn goedkeuring. Wij kunnen ons verheugen over het feit dat de Vader onze ware individualiteit steunt. In het stille luisteren van ons gebed worden wij Zijn welbehagen gewaar met de werkelijkheid dat wij Zijn geliefde kinderen zijn. Onze gelijkheid komt steeds meer aan het licht in onze gedachten en daden. De wens naar een zondeloos leven vindt er steun, evenals het verlangen meer standvastige liefde en genegenheid tot uitdrukking te brengen waarin God centraal staat. Er zal dan minder aanleiding zijn tot zelfveroordeling

Geen opmerkingen: