donderdag 30 januari 2020

Geestelijke gelukzaligheid

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid: “Wanneer wij beseffen, dat Leven Geest is, nooit in of van de stof, zullen wij in dit begrip tot zelfvolledigheid groeien, alles in God, het goede, vinden en geen ander bewustzijn nodig hebben. . . . Een geestelijk leven en geestelijke gelukzaligheid zijn de enige bewijzen, waardoor wij het ware bestaan kunnen herkennen en de onuitsprekelijke vrede ervaren, die voortvloeit uit een alles-omvattende geestelijke liefde.” Geestelijke genezing is niet een kwestie van de stukken van ons leven weer aan elkaar te lijmen om op dezelfde manier weer door te gaan. Geestelijke genezing is het begin van een nieuw leven, een leven dat voor onszelf en anderen getuigenis aflegt dat geestelijkheid, goddelijkheid, de wereld in stand houdt. Dat is de reden waarom de Wetenschap of de goddelijke wet die aan het Christendom ten grondslag ligt, zo belangrijk is. Zij verschaft ons een blik op wat God is en wat de mens is in relatie tot God en in relatie tot anderen. Dan zal blijken dat Gods wet, die leven op aarde beschermt en in stand houdt, het ideaal van de mensheid verwerkelijkt. Geen vergeefse hoop op het cataclysmisch gebeuren van een dag des oordeels waarin met het kwaad wordt afgerekend, maar Gods Koninkrijk hier en nu.

Geen opmerkingen: