zondag 19 januari 2020

Geen plaats voor het kwaad

De juiste houding om de dag te beginnen is het uitstralen van de aard en macht van de goddelijke Liefde. Een besef van wat uitstraling in wezen is en wat de goddelijke aard van de ene bron en macht uitmaakt, heft de verkeerde opvattingen over uitstraling op en beschermt het individu voor letsel. Het grootste probleem ligt in het absorberen. Het absorberen van onware suggesties en niet alleen maar in het opnemen van zogenaamde schadelijke stoffen. In Christian Science leren we om ons denken te beschermen tegen agressieve mentale suggesties. Zo zegt de Bijbel: “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn  de uitgangen des levens” (Spr. 4:23). En Mrs. Eddy schrijft: “Geliefde Christian Scientisten, houdt uw bewustzijn zo vervuld van Waarheid en Liefde, dat zonde, ziekte en dood er niet in kunnen binnenkomen. Het is duidelijk, dat niets toegevoegd kan worden aan een bewustzijn, dat al volkomen gevuld is. Er is geen deur waardoor het kwaad kan binnenkomen en geen plaats voor het kwaad in een bewustzijn, dat geheel van het goede vervuld is. Goede gedachten zijn een ondoordringbare wapenrusting; daarmee toegerust, bent u volkomen beschermd tegen de aanvallen van dwaling van iedere aard. En niet alleen bent u zelf veilig, maar allen op wie uw gedachten rusten, ondervinden daarvan de zegen.” (My. p.210)

Geen opmerkingen: