woensdag 29 januari 2020

Een praktische gids

Als literair meesterwerk wordt de Bijbel gekenmerkt door een rijk historisch palet in poëzie en proza waar de ziel van een volk uit spreekt. Lees de Bijbel als getuigenis van geloof en je vindt er de diepten en filosofie die stormen kunnen ontketenen, maar die evenzeer de stormen in de mens kunnen stillen. Als praktische gids voor ons leven staat de Bijbel vol raadgevingen voor de rechte en smalle weg van een ethisch leven. Een kritische lezer zou op het eerste gezicht in de Bijbel allerlei tegenstellingen kunnen ontdekken waar ogenschijnlijk geen oplossing voor wordt geboden - de strijd tussen goed en kwaad, liefde tegenover haat en nijd, trouw versus verraad en bedrog. In dat geval komt iets aan de oppervlakte van het feit dat de Bijbel is ontstaan uit het leven van echte mensen. Leven is niet eenvoudig dat weten we allemaal. Ook de eerste Christenen wisten het. “Heeft niet ieder, die zich zijn menselijke vrede voelen ontvallen, een sterker verlangen naar geestelijke vreugde gekregen?” vraagt Mrs. Eddy. “Het verlies van aardse verwachtingen en genoegens wordt voor menig hart een licht op het opwaarts-voerend pad. De smarten der zinnen leren ons spoedig, dat de genietingen der zinnen sterfelijk zijn en dat vreugde geestelijk is.” Dat is waar de Bijbel over gaat. Hoe in ons - dat is in de wereld - zich een geestelijke liefde ontwikkelt die geen grenzen kent. Dan komt aan het licht wat het betekent een kind van God te zijn.

Geen opmerkingen: