zaterdag 18 januari 2020

Dwaalbegrip corrigeren

Berouw en hervorming zijn essentieel voor genezing. Ons denken zal beslist duidelijker blijk geven van de leiding van het goddelijk Beginsel wanneer wij elke gedachte en elk verlangen afwegen op de goudschaal van Waarheid. Een eerste vereiste is geestelijke integriteit in ons denken over onze eigen conditie, over onze medemensen, en over God en Zijn schepping. Een tweede vereiste is een radicale verandering - ja zelfs een volledige transformatie van het menselijk bewustzijn. Dan is er sprake van ware boetvaardigheid. Zijn onze opvattingen wel steeds op het geestelijke gebaseerd - zijn ze goed, van blijvende waarde, rein, vooruitstrevend, rechtschapen? Zo niet, dan kunnen boetvaardigheid en het door eerlijk gebed verkregen inzicht het geestelijk tegengestelde feit aan het licht brengen dat nodig is om het dwaalbegrip te corrigeren. Zo is dat bijvoorbeeld het geval als jaloezie genezen wordt door een diepgevoelde erkenning van de individuele waarde en aangeboren volledigheid van de mens. In plaats van een ander mens te beschouwen als de oorzaak van onze moeilijkheid of beperking of als zou hij iets van waarde hebben dat wij niet bezitten, gaan we inzien dat de mens reeds alle dingen bezit die hij nodig heeft - door weerspiegeling. Laat Gods liefde u leiden.

Geen opmerkingen: