vrijdag 31 januari 2020

Bestuur in volmaakte wetenschap

In de Bijbel staat dat God de mens geschapen heeft. Door de Bijbel veelvuldig te raadplegen wordt al gauw duidelijk dat God niet iets is als een menselijk wezen, met bepaalde beperkingen behept. God wordt uitsluitend gekenmerkt door het goede en is aan geen enkele limitatie onderworpen. Hij heeft ons gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis en Hij heeft ons goed gemaakt. Wij zijn zoals Hij is en omdat Hij Geest is, zijn we het beeld en de gelijkenis van Geest en niet losgeslagen stoffelijk wezens zonder veel andere keuze dan het accepteren van zonde, ziekte en ongeluk. Mrs. Eddy ontdekte dat deze geestelijke waarheid in de Bijbel de basis was van de genezingen van Jezus. God kent Zijn schepping, Hij kent Zijn zonen en dochters. Hij weet dat Zijn geestelijke schepping goed is en bestuurt die in volmaakte wetenschap. Wij kunnen vol vertrouwen hebben in Zijn alwetendheid, die nooit verandert of ten einde komt. Als deze waarheid in ons begrijpen daagt, krijgt gebed iets van zekerheid in het weten dat de goddelijke Liefde altijd voor ons zorgt en worden gevoelens van wanhoop vervangen door de rust en vrede die uit overtuiging voortkomt.

Geen opmerkingen: