maandag 16 december 2019

Zich de Waarheid eigen maken

De mens is de uitstraling van Ziel en weerspiegelt heel Gods schoonheid en bevalligheid. Hij komt uit Geest voort en geeft uitdrukking aan de overvloed van het goede - aan onbeperkte substantie. De manifestatie van Leven is nooit verstoken van de vreugden van het geestelijk leven. En wanneer wij ons deze waarheden eigen maken, gaan zij veel meer betekenen dan louter woorden. Zich de waarheid eigen maken - de Waarheid léven - hervormt en verlost het menselijk karakter en de menselijke ervaring en brengt de beweegredenen en doelstellingen op een hoger plan. Naarmate wij onszelf van zulke verwrongen  opvattingen als jaloezie bevrijden door het begrijpen van de ware aard van de mens, merken wij dat ieder gevoel van begrenzing of gebrek, frustratie of wanhoop in het niets verdwijnt. Maar de Wetenschap eist meer dan alleen het verzekeren van de waarheden over de aard van de mens; wij moeten tevens eerlijk de zonde onder ogen zien telkens wanneer die de kop opsteekt. Dan rekenen wij daarmee af; want indien zonde onderkend en onopgelost blijft, bestaat het gevaar dat wij de vernielende uitwerking ervan op ons leven niet meer zien. Mrs. Eddy stelt het aldus: “Onderzoek uzelf en kijk wàt en hoeveel van u door de zonde in beslag wordt genomen; en van elk deel hiervan u de geldigheid toegeeft, of er u aan onderwerpt. Erkenning van het kwaad dat berouw veroorzaakt is het meest veelbelovende stadium van de sterfelijke mentaliteit. Zelfs een kleine fout moet als fout gezien worden om verbeterd te worden; hoeveel te meer zouden we dan onze zonden moeten inzien en er berouw over hebben, voordat ze tot hun oorspronkelijke nietsheid teruggebracht kunnen worden.” (Misc.Writings blz. 109).

Geen opmerkingen: