woensdag 18 december 2019

Ons hart open stellen voor God

Naarmate de werkelijkheid en de omvang van Gods liefde groeit in ons hart, zal dat besef zich uitbreiden tot het begrijpen dat wij Zijn geestelijke schepping zijn - ja, het beeld zelf van God. We zijn niet gewoon stoffelijke wezens die om die reden onvermijdelijk gescheiden zijn van Geest, van de eeuwige Liefde zelf. En als beeld of weerspiegeling van God is onze relatie tot Hem net zo eeuwig en permanent als de bron ervan. Wij hebben mogelijk het gevoel dat we kwetsbare stervelingen zijn, geïsoleerd en eenzaam, maar het is alvast een goed begin om ons hart open te stellen voor God. En als we ons overgeven aan de werkelijkheid van onze onveranderlijk relatie tot God zal dit de betovering verbreken die ons ingeeft dat we stoffelijk en sensueel zijn. Niemand zal zeggen dat deze ommekeer in denken en leven ons makkelijk zal vallen; het kan soms een zware strijd zijn. Maar als we ons deze moeite getroosten, voelen wij hoe God ons met Zijn liefde steunt. En het verlangen om iets van Zijn liefde te bespeuren in onszelf en in onze relatie met anderen wordt beloond door een beter en gelukkiger leven en door contacten die ons meer voldoening schenken.

Geen opmerkingen: