zondag 8 september 2019

Zijn onveranderlijke goedheid

Wetenschap en Gezondheid (p.145) licht toe dat “De strijd voor herstel van zieken wordt niet gestreden tussen stoffelijke methoden, maar tussen sterfelijke gemoederen en het onsterfelijk Gemoed. De overwinning zal alleen dàn aan de zijde van de patiënt zijn, wanneer het onsterfelijk Gemoed door Christus, Waarheid, het menselijk geloof aan ziekte het zwijgen oplegt.” Jezus zei tot zijn volgelingen: “[Gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken (Joh. 8:32)”. Deze heilige waarheid is veel meer dan de positieve (tegenover de negatieve) invloed van het menselijk gemoed op het lichaam. Christelijke Wetenschappers hebben al jarenlang overtuigende bewijzen in hun leven ontvangen van het feit dat de waarheid inderdaad vrij maakt en het lichaam geneest van alle soorten ziektes - zowel organische als functionele. Maar deze waarheid is de allerhoogste alheid en wet van God, Zijn onveranderlijke goedheid, de manier waarop Hij de mens en de schepping in volmaakte Liefde omvat. Christelijke Wetenschappers spreken van Christus, Waarheid, die een verkeerd begrip van Leven in de stof doet verdwijnen. Deze Christus komt in deze tijd tot de mensheid en brengt dezelfde genezing en vreugde als toen Jezus tegen de kreupelen en zieken zei: “Strek uw hand uit” (Matt. 12:13) en “Neem uw beddeke op en wandel” (Joh. 5:11). Het is bemoedigend te lezen dat bepaalde doktoren beginnen in te zien dat ziekte een mentale oorzaak heeft en dus genezen kan worden. Maar ver daarboven uit rijst de bezieling God te zien als de grote Heelmeester, en Zijn Christus te horen spreken in het menselijk bewustzijn. En dit is de uiteindelijke richting die de mensheid moet gaan.

Geen opmerkingen: