zondag 22 september 2019

Onze werkelijke persoonlijkheid

Het antwoord op tweeslachtige gevoelens van aantrekking tot en ontevredenheid met de beloften van het materialisme, vinden we in de ontfermende woorden van Christus Jezus: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.” (Joh. 10:10) Jezus begreep wel degelijk de verlangens van de mens, verlangens naar tevredenheid, vrede en welzijn. Maar zijn benadering om in de behoeften van de mens te voorzien, had niets met de stof te maken. Hij legde altijd de nadruk op het verwerven van geestelijkheid, die grote hoogte van vertrouwen in God, van nederigheid, tederheid en broederlijke liefde. Wanneer deze eigenschappen daadwerkelijk in ons leven tot uitdrukking komen, is dat werkelijke overvloed, want zij getuigen zo duidelijk van de onbeperkte aanwezigheid van Gods Christus in ons hart. En het is deze aanwezigheid van de Christusgeest in ons die ware tevredenheid brengt. Wanneer het ons duidelijk is dat Waarheid God, of Geest, is, houden onze gedachten zich bezig met de vredegevende beschouwing dat de mens en het heelal geheel en al de uitdrukking van Geest zijn. Dan kan het leugengeloof dat er leven in  de stof is met beperkingen en dwalingen ons eenvoudigweg niet meer boeien, omdat wij beseffen hoe volledig het ontdaan is van enige vorm van waarheid. Ons verlangen om meer van de goddelijke Liefde te begrijpen wordt sterker. Wij voelen de voldaanheid die gepaard gaat met het pogen om in alles wat wij doen, geestelijke liefde tot uitdrukking te brengen. En geleidelijkaan ontdekken we dat geestelijkheid in feite de essentie is van onze werkelijke persoonlijkheid

Geen opmerkingen: