maandag 30 september 2019

Kwaliteiten gestalte geven

Is het feit dat er zoveel menselijke problemen bestaan op zichzelf niet een aanwijzing dat er aan de menselijke gedachten iets fundamenteels mankeert, dat voortdurend geruststelling van buitenaf behoeft? Bidden geeft die geruststelling. Het doel van bidden is de gedachten van de mens te vergeestelijken, zodat de kleinzieligheid van zelfbeklag en egoïsme plaats maakt voor een ruimer begrijpen van het oneindig goede dat we God noemen. God beloofde aan Mozes: ‘Ik zal al Mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan.’ (Ex. 33:19) Hoe stellen we ons Gods goedheid voor? God is Geest en Zijn goedheid is dus geestelijk van aard. Die uit zich in eigenschappen die onze ervaringen verrijken en zegenen met wat op dat moment nodig is. Het streven om aan deze eigenschappen steeds duidelijker uitdrukking te geven is op zichzelf al een vorm van gebed, omdat we aan de kwaliteiten gestalte geven die het wezen van goedheid uitmaken. Dat is de manier om beter te begrijpen wie we in werkelijkheid zijn - het beeld van God, niet te scheiden van Zijn zorg en liefde. Dan zien we onszelf niet meer als een sterveling die gebrek heeft.

Geen opmerkingen: