woensdag 18 september 2019

Geestelijkheid

Hoe kunnen wij ons de Christusgeest eigen maken of die aanvoelen? In werkelijkheid is die reeds onafscheidelijk in ons aanwezig, omdat de mens de weerspiegeling is van God, Geest. Dit is het standpunt dat wij moeten innemen als wij onze gedachten willen aanpassen aan het immertegenwoordige geestelijke goede dat God is. Gods idee, de mens, is altijd volkomen bevredigd door Zijn alwerkzame goedheid en liefde. De mens Gods hoeft geen geluk, vrede en welzijn na te jagen. Dit zijn eigenschappen van de goddelijke Liefde, die met hun karakteristieke kenmerk van tevredenheid, een onvervreemdbaar deel vormen van de individualiteit van de mens als het spiegelbeeld van God. Dit is de absolute waarheid over ieder van ons. En het is zaak om in ons dagelijks leven de geestelijke waarheden op zodanige wijze toe te passen en Gods eigenschappen uit te drukken dat wij werkelijk de tevredenheid voelen die echte geestelijkheid met zich mee brengt. Om geestelijkheid beter tot uitdrukking te brengen, moeten wij beter begrijpen wat het is. Een ding is zeker, het staat lijnrecht tegenover stoffelijkheid, het geloof dat leven zich afspeelt in de stof en afhankelijk is van de voorwaarden en werking ervan. Mrs. Eddy toont het belang van geestelijkheid wanneer zij in Wetenschap en Gezondheid p. 95 schrijft: “Wij komen nader tot God, of Leven, naar de mate van onze geestelijkheid, onze trouw aan Waarheid en Liefde . . .” Geestelijkheid wordt hoe langer hoe meer de substantie van onze gedachten en handelingen wanneer wij getrouw Waarheid en Liefde (synoniemen voor God) als Alles - als alle werkelijkheid en alle tegenwoordigheid - erkennen

Geen opmerkingen: