maandag 23 september 2019

Een uitweg

Het is waar dat de tendens op dit ogenblik in grote trekken gericht schijnt te zijn op een overstelpend materialisme. Langzamerhand heeft zich een enorme technische kennis van ziekte en van het menselijk lichaam ontwikkeld, een kennis die zelfs vijftig jaar geleden nog ondenkbaar was. In velerlei opzicht is deze tendens agressief en heeft ze de overhand zowel mentaal als financieel als juridisch. Maar tegelijkertijd heeft er zich een opmerkelijke opbloei voorgedaan in de erkenning van de mentale factoren die van invloed zijn op ziekte en gezondheid. Één dokter concludeert: “. . het vervelende is dat wij, als we eenmaal beginnen te onderzoeken wat ons beter maakt, merken dat we slechts opnieuw ontdekken dat wat al eeuwenlang bekend was aan de mens. Wat we ontdekken is dat wat de grote godsdiensten en filosofieën ons altijd al hebben voorgehouden: Gij kunt meester zijn over uw eigen lot.”  Meer dan een eeuw geleden was Mrs. Eddy tijdens haar ontdekking van Christian Science al tot dergelijke conclusies gekomen en was zij zelfs nog verder gegaan. In een deel van haar voornaamste werk, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, is een hoofdstuk opgenomen dat heet “Wetenschap,  Godgeleerdheid, Geneeskunde. ” Dit hoofdstuk wordt met de jaren actueler. Het kan in deze tijd eenieder helpen die een uitweg zoekt uit de materialistische opvattingen die hem schijnen in te pennen of een gevoel geven van hulpeloosheid

1 opmerking:

Anoniem zei

Just be sure to|make positive to|remember to} set a finances for your self and persist with it so that you simply don’t end up spending greater than you can to|you presumably can} afford to lose. Legislation to legalize Massachusetts sports activities betting handed in August 2022, however just isn't expected to totally launch until early 2023. Betting on in-state collegiate sports activities, each sport outcomes and player props, shall be prohibited. Betting on 카지노사이트 the outcome result} of an in-state school sport will only be allowed if that staff is playing in} in a match comprising four or extra groups.