dinsdag 17 september 2019

Eén God, één Gemoed

Geestelijkheid is die kwaliteit van onze gedachten die ons in staat stelt van de genezende macht van God gebruik te maken en er gehoor aan te geven. Wanneer wij in beslag worden genomen door de jacht op stoffelijkheid, krijgen zelfs onze pogingen tot genezing onvermijdelijk een zweem van het stoffelijke. Wij vallen dan maar al te gemakkelijk in de hinderlaag te menen dat wij Christian Science kunnen toepassen hoofdzakelijk voor het verbeteren van stoffelijke toestanden, in plaats van bereid te zijn om ons door Christian Science te laten instrueren dat God, Geest, Alles is en dat daarom de stof met al zijn disharmonie niets is. Wanneer wij weigeren gehoor te geven aan de eis van de stof te accepteren dat zij substantie is, wordt ons genezingswerk eenvoudiger. Wanneer wij geen enkel ogenblik onder de indruk raken van het geloof dat de stof ons enige substantie of iets waardevols kan geven, zullen wij niet zo gemakkelijk bij de pakken neerzitten denkend dat de stof ons kan verslaan. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.301: “Daar God substantie is en de mens het beeld en de gelijkenis van God, moest de mens alleen de substantie van het goede begeren, de substantie van Geest, niet van de stof; en in werkelijkheid bezit hij geen andere. Het geloof, dat de mens een andere substantie of gemoed heeft, is niet geestelijk en is een overtreding van het Eerste Gebod: Gij zult één God, één Gemoed, hebben.” Christian Science laat ons zien dat er in werkelijkheid geen stoffelijkheid bestaat die ons streven en verlangen rechtvaardigt, maar alleen de oneindigheid van Gods goedheid die ons in toenemende mate geopenbaard wordt.

Geen opmerkingen: