zaterdag 7 september 2019

Christendom

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.143: “U geeft toe, dat het gemoed het lichaam enigszins beïnvloedt, maar u komt tot de slotsom, dat de maag, het bloed, de zenuwen, de beenderen, enz. de overwegende macht hebben. Door dit geloof beheerst, gaat u in de oude sleur verder. U steunt op datgene, wat geen werking en geen intelligentie bezit en ziet niet, dat dit u berooft van de oppermacht van het goddelijke Gemoed, die binnen uw bereik ligt.” Het woord “Gemoed” is met een hoofdletter geschreven en betekent God, en niet het menselijk gemoed. Zo verklaart de laatste van de zes godsdienstige grondstellingen van Christian Science “En wij beloven plechtig, dat wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn.” (W&G p. 497). Christian Science is natuurlijk de aanbidding van God, het dagelijks naleven van onze godsdienst - om precies te zijn: het naleven van het Christendom. Als wij bereid zijn ook maar enigermate te accepteren hetgeen God van de mens weet, dan geeft dat een bezieling die ver uitgaat boven welke sterfelijke verwachtingen dan ook. Dan beseffen wij niet alleen dat wij heerschappij bezitten over ons zogenaamd noodlot, maar zien bovendien dat wij op natuurlijke wijze en onvermijdelijk worden bestuurd en geleid - en genezen - door dit krachtige, nieuw ontwaakte begrijpen van Gods wezen. Genezing is een vernieuwingsproces, een zich overgeven van het menselijk gemoed met haar opinies aan de oneindige werkelijkheid van God en Zijn actieve en actuele goedheid.

Geen opmerkingen: