zaterdag 17 augustus 2019

Zuivere Christendom

Toen zij de Kerk van Christus, Wetenschapper, stichtte, poogde Mrs. Eddy heen te breken door het verwarde web van menselijke opinies naar het zuivere Christendom zoals Jezus ons dat leerde. Zij verwachtte dat aanhangers van Christian Science het goddelijk Beginsel dat de fundering vormde van de leer van Jezus, voldoende zouden gaan begrijpen om zijn voorbeeld op het gebied van genezing te volgen. Zij zag hoe de doelstelling van het leven en de werken van de Meester de universele mensheid omarmde. Met hernieuwde visie op het Christendom en de praktische demonstratie ervan werden dogma’s vervangen door daden; en deze levensvlam van Liefde kan de harten van Christenen opnieuw in gloed zetten en verenigen, teneinde het voorbeeld dat hun Meester in zijn werken gaf uit te dragen. Zijn trouwe volgelinge, Mrs. Eddy, stichtte haar Kerk op de geestelijk grondslag van Christusgenezing. Zij verving rituele godsdienst door de waarheid die door Jezus verkondigd en in praktijk gebracht werd. Er bestond geen kerkelijke hiĆ«rarchie in haar opvatting van Kerk. Zij ontdeed de eredienst van stoffelijke priestergewaden. Zij besefte dat genezing slechts kon plaatsvinden op basis van het goddelijk Beginsel dat de mens bestuurt. Wetenschap en Gezondheid (p.141) verklaart:”Voor dit Beginsel bestaat er geen dynastie, geen kerkelijk monopolie. Zijn enig gekroond hoofd is de onsterfelijke souvereiniteit. Zijn enige priester is de vergeestelijkte mens.”

Geen opmerkingen: