vrijdag 2 augustus 2019

Wat is de Christus?

Zijn er in het leven werkelijk ziektes en situaties waaruit geen uitweg is en die ongeneeslijk zijn? Niet voor de Christus, die geneest en verlost, nu en ieder moment, in iedere situatie. Wat is de Christus? De Christus is de verlossende Waarheid, het goddelijk licht dat van God uitgaat en zoveel geestelijke klaarheid, warmte en helderheid heeft dat duisternis, kou en angst in haar straling verdwijnen. Christus geeft de zekerheid dat God ons liefheeft en dat niets een scheiding kan teweeg brengen tussen God en de mens; geeft het gelukzalige inzicht dat wij God, of Leven, Waarheid en Liefde als onze Vader en Moeder hebben. Door de Christus winnen we voortdurend aan begrijpen dat wij in waarheid Gods geestelijke ideeën zijn en dat het sterfelijk leven met al zijn ziekte zonde en dood ons nooit kan aantasten. Door de Christus vinden we meer en meer steun in de heldere overtuiging die Geest ons geeft, dat God, of het goede, Alles is. Door de hele Bijbel heen vinden we bewijzen van de werking van de Christus. Vooral in het Nieuwe Testament lezen we over genezingen van tal van ziektes die door de mensen voor ongeneeslijk werden gehouden. Jezus gaf als onze Wegwijzer op zo volmaakte wijze uitdrukking aan de Christus dat zijn wezen op unieke wijze de Christus belichaamde. Zijn werk werd een richtsnoer voor alle tijden. Ook zijn discipelen gaven door inzicht in wat hij hun leerde de bewijzen van de genezende Christus in het vernietigen van ziekten, zonden, gebrek en zelfs van de dood.

Geen opmerkingen: