zondag 18 augustus 2019

Van aangezicht tot aangezicht

Door diep en ootmoedig gebed wordt de Christus, Waarheid, in ons bewustzijn opgeheven en streven wij ernaar om hem in ons dagelijks leven te gehoorzamen. Onze gebeden geven het antwoord op de eisen die het dagelijks leven ons stelt en ze zijn een oase in de dorre vlakten van het sterfelijk denken. Hier, in tegenwoordigheid van Gods alheid, kunnen wij uitrusten van aardse beslommeringen en vinden inspiratie die ons bewustzijn verheft tot in het geestelijke. Hier komen wij van aangezicht tot aangezicht te staan met God, en vinden wij onze geestelijke zelfheid als Zijn geliefd kind. Naarmate wij gehoor geven aan deze geestelijke  bezieling en de eis voor diepe, geestelijke wedergeboorte aanvaarden, zal ons het gezag dat Christus Jezus ten toon spreidde steeds duidelijker worden. Het was tenslotte de Christus, ten troon verheven in Jezus’ bewustzijn, die hem in staat stelde Gods wil te doen, zelfs onder de druk van Gethsemane en Golgotha. Het was de Christus die Jezus de macht gaf om de zieken te genezen, het kwaad te berispen en om te verkondigen dat het Koninkrijk Gods nabij is.

Geen opmerkingen: