woensdag 7 augustus 2019

Op God vertrouwen

Is het een schande of vernedering om toe te geven dat God de zaken van een bedrijf leidt? Als zakenmensen kunnen we misschien trots zijn op onze bekwaamheid om leiding te geven - totdat er iets mis gaat! Dan beginnen we excuses te zoeken, we wijten het dan gewoonlijk aan iemand anders of aan iets dat ons naar onze mening niet kan worden aangerekend, terwijl we ons gewoonlijk niet realiseren dat we in werkelijkheid alleen dan onze verantwoordelijkheden dragen als God ons bestuurt. Dat God in ieder aspect van ons leven tegenwoordig en actief is, kunnen we óók in onze zakelijke activiteiten bewijzen. Christian Science leert ons hoe op God te vertrouwen, meer dan op menselijke bekwaamheden, zodat we door Zijn onveranderlijke goedheid gezegend worden en getuige zijn van Zijn constante, liefdevolle zorg voor onze aangelegenheden. “Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” (Spr. 3:5,6) zegt de Bijbel. Deze woorden houden een goed moreel advies in en geven steun in tijden van een crisis. De gevolgen van het aanvaarden van Gods leiding brengt stabiliteit en dankbare voldoening. We ontdekken de oneindige idee van de eeuwige ontvouwing

Geen opmerkingen: