zondag 4 augustus 2019

Ontwaken

‘Het ene volk zal tegen het andere opstaan,’ voorspelde Jezus, ‘en het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van de hemel geschieden . . . En dit zal u overkomen tot een getuigenis.’ (Lukas 21:10,11,13) Wat moeten wij met deze voorspelling beginnen? Gaan wanhopen? Nee, ontwaken! Het hoofd opwaarts heffen! Dit alles aangrijpen als een kans om te getuigen van de genezende Christus. Het rijk van de genezende Christus is het individuele bewustzijn. Daarin openbaart de verlossende Waarheid zichzelf als een genezende Wetenschap, praktisch in dagelijkse aangelegenheden en in staat ons en hen die wij liefhebben veilig en geborgen te houden. Mrs. Eddy geeft een verklaring van de mentale gisting die het einde van de dwaling voorafgaat en deze aankondigt (Wetenschap en Gezondheid p.96). De problemen waarmee wij in deze tijd geconfronteerd worden, dwingen ons tot betere bewijzen van Waarheid, dwingen ons naar dat hogere rijk van denken en handelen waar bijgeloof wordt uitgeworpen, waar geloof in kwaad, noodlot, voorbeschikking en de onafwendbaarheid van rampen en grote slachtingen wordt overwonnen. Christian Science stelt ons in staat de onscheidbaarheid van God en de mens geestelijk te begrijpen en daardoor in steeds hogere mate in ons leven uit te dragen. Een dergelijk leven in Christus neemt de verwachting van rampspoed weg en brengt ‘s mensen onbedreigde bestaan als Gods eigen zoon aan het licht.

Geen opmerkingen: