donderdag 15 augustus 2019

Lam Gods

De ogenblikken waarin wij de invloed van de Christus voelen in ons hart, blijven ons steeds dierbaar; zij maken onze onderlinge contacten harmonisch en schenken ons vreugde bij het werk. Dat zijn de momenten waarin wij ootmoedig worden en onze menselijke handelingen zich buigen voor Gods aanwezigheid. Jezus erkende dat hij niets van zichzelf kon doen. Hij verklaarde: “De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. (Joh. 5:19)” Zijn afhankelijkheid van God gaf hem gezag. Werelds denken tracht de Christus te onttronen. In beslag genomen door het lichaam, druk bezig zijn met dieet en lichaamsbeweging en met de opwinding der zinnen, wordt ons denken weggetrokken van vertrouwen in God als de bron van al het goede. Zijn dergelijke attracties niet de goden dezer wereld? Christus Jezus heeft gezegd: “. . de overste der wereld komt, en heeft aan mij niets. (Joh. 14:30)” Er was geen plek in zijn zuiver opstandingsbewustzijn waar werelds denken een onderkomen kon vinden. Onze verdediging tegen verkeerde attractie is altijd in Christelijkheid gelegen, die ‘s mensen aangeboren reinheid en onschuld in stand houdt. God geeft de mens in Zijn gelijkenis al het goede; niets kan worden toegevoegd aan zijn vreugde, voldoening en zijn welzijn. Wij leren valse suggesties te ontdekken en af te wijzen, als ze zich aan ons opdringen en dit geestelijk begrijpen van het goede zouden versluieren, want het zijn de vijanden van de Christus. Mrs. Eddy waarschuwt ons: “Beschouw als uw vijand eenvoudig dat wat het beeld van Christus dat u zoudt moeten weerspiegelen, bezoedelt, verminkt, onttroont. Datgene wat het menselijk leven zuivert, heiligt en wijdt, is geen vijand, hoezeer wij er ook onder moeten lijden. (Misc. Writings p. 8)”  Jezus wordt in de Bijbel erkend als het Lam Gods vanwege zijn sublieme zelfopoffering, zijn onschuld en reinheid en zijn onovertroffen liefde. Dit zijn dezelfde Christelijke eigenschappen die wij ten troon moeten verheffen in ons leven.

Geen opmerkingen: