zaterdag 10 augustus 2019

Laat af

Wanneer wij ons overgeven aan de Christus vinden we voldoende hemel om onze dag te verlichten met een licht dat wij kunnen uitstralen door onze goede werken. Mrs. Eddy schrijft in Miscellany. p.131: “Geliefden, wat de genegenheden zuivert, versterkt ze ook, neemt de angst weg, onderwerpt de zonde en schenkt de mens goddelijke macht; wat het karakter veredelt, maakt de mens gelijk nederig, verhoogt en bestuurt hem, en gehoorzaamheid schenkt hem moed, toewijding en succes.” Wanneer wij geconfronteerd worden met een van de talloze aanspraken van ziekte of zonde en de stoffelijke zin zich als onze identiteit opwerpt, dan kunnen we die onwettige poging om de hoogste plaats in ons bewustzijn in te nemen, afwijzen. En met ware nederigheid kunnen we plaats geven aan de Christus - de heer des huizes - om de valse aanspraak van de stoffelijke zin op intelligentie tot zwijgen brengen en te vervangen door het begrijpen van de Christus. Het is een doeltreffende methode om een behandeling in Christian Science te beginnen door eerst de stoffelijke zin tot zwijgen te brengen en dan - nederig -  te wachten tot de geestelijke idee de glorie van de aanwezigheid van Liefde openbaart. En wanneer wij in de nederigheid van ons bewustzijn de Christus ontdekken zal de dwaling opgelost worden en zullen wij duidelijker de ware nederigheid van deze woorden uit de Psalmen ( Ps. 46:11) gaan begrijpen: “Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.”

Geen opmerkingen: