donderdag 1 augustus 2019

Goddelijke oneindigheid van het goede

In Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Als Jezus Lazarus uit de droom, de waan, van de dood wekte, bewees dit, dat de Christus een verkeerd begrip kon verbeteren.” (W&G p.493) Door Christian Science leren we de mens te zien als een geestelijk idee, die door God, Liefde, is geschapen en die voor immer het goddelijk Leven weerspiegelt. We zullen steeds duidelijker zien en begrijpen dat de mens onvernietigbaar is, naarmate we deze Wetenschap bestuderen, die voor ons de Bijbel opent, en we ons de waarheden ervan eigen maken. De mens is door God, het goddelijk Gemoed geschapen, niet stoffelijk, maar geestelijk. En dit Gemoed - de ene IK BEN, zoals de Bijbel zegt - kent alleen de goddelijke oneindigheid van het goede. In Hem is niets dat onvolmaakt is, niets dat disharmonisch is, geen ziekte. En zo kan ook de mens in weerspiegeling geen ziekten of onvolmaaktheden inhouden of uitdrukken. In Unity of Good (p. 7) vertelt Mrs. Eddy dat het feit dat God geen ziekte kent haar hielp een ernstig geval van kanker te genezen: “Toen ik het duidelijkst inzag en het zuiverst aanvoelde dat het oneindige geen ziekte kent, heeft dit mij niet van God gescheiden, maar mij zo aan Hem gebonden dat het mij in staat stelde op staande voet een kanker te genezen die de halsslagader reeds had aangetast. In deze geestelijke toestand was ik in staat om ontwrichte beenderen weer op hun plaats te brengen en de stervenden op te wekken tot onmiddellijke gezondheid.”

Geen opmerkingen: