maandag 5 augustus 2019

Bevrijd van angst

Wanneer we ons in gebed tot God wenden, kunnen we de ondersteunende macht van God en de leiding van het goddelijk Gemoed tot een werkelijkheid maken en het bewijs geven dat Liefde ons voorziet van ideeën en inspiratie. Wij kunnen het koninkrijk der hemelen binnen in ons voelen. Dan hebben wij ons werk gedaan om met de juiste mentale houding de dag te beginnen - met het inzicht dat het resultaat is van weerspiegeling of uitdrukking - het uitstralen van de aard en macht van de goddelijke Liefde. De liefde die van iemands bewustzijn uitgaat of erdoor weerspiegeld wordt, neutraliseert elk kwaad dat ertegen gericht is. Haat wordt altijd ongedaan gemaakt door zijn tegengestelde, de goddelijke Liefde. Dat werd door Christus Jezus aangetoond in zijn overwinning over zijn tegenstanders. De uitstraling van Geest - de weerspiegeling van de goddelijke natuur of de Christus - neutraliseert het geloof aan moord, vernietiging, aantasting of dood. Ware uitstraling is geestelijk, zuiver, heilzaam. De mens brengt deze goddelijke intelligentie van Liefde tot uitdrukking. Zoals bij elk gebed en metafysische redenatie vernietigt het het geloof in een onware of schadelijke opvatting. Wanneer we ontdekken dat de almacht van de goddelijke Liefde betekent dat het kwaad geen macht heeft, worden we bevrijd van de angst voor het kwaad  in wat voor vorm het zich ook voordoet. De mens is “met Christus verborgen in God” (Kol. 3:3). Buiten het bereik van de dwaling of het kwaad en wij kunnen dat bewijzen.

Geen opmerkingen: