maandag 15 juli 2019

Waakzaamheid

Het is belangrijk om consequent voor onszelf te bidden. Wetenschappelijk gebed is gebaseerd op de absolute waarheid over God en de mens. Hij die bidt, weet dat zijn werk niet voltooid is voordat hij de onveranderlijke goedheid van God en Zijn idee, de mens, beseft met zo’n vreugde en kracht van overtuiging dat hij niet van deze overtuiging afgebracht kan worden. Hij is zich bewust van de helderheid van het goddelijk Gemoed, de kracht van de goddelijke Geest en de onschendbaarheid van de onsterfelijke Ziel. Hij weet dat hij als Gods idee de eigenschappen van God weerspiegelt en dat er geen enkele eigenschap ontbreekt. Hij weet echter ook dat, totdat hij de volmaakte verlossing heeft verworven, hij zijn gedachten moet beschermen tegen het geloof dat een vreemde macht binnen kan dringen. In de Kerkhandleiding van de Moederkerk schrijft Mrs. Eddy onder het opschrift “Waakzaamheid en Plichtsbetrachting” (Art.8, par 6): “Ieder lid dezer Kerk is verplicht zich dagelijks te beschermen tegen agressieve gedachtelijke suggesties en zich niet ertoe laten verleiden zijn plicht jegens God, jegens zijn Leidsvrouw en jegens het mensdom te vergeten of te verwaarlozen.” Waarom de noodzaak ons dagelijks te beschermen? Houdt dit in dat er een macht is buiten God - een macht die ongelijk is aan God en die wij moeten vrezen? Dat is nu precies waar het om gaat. Het dierlijk magnetisme is geen macht, en wanneer wij onze gedachten in overeenstemming houden met de geestelijke werkelijkheid zijn wij beter in staat de suggesties dat het macht zou hebben te weerleggen.

Geen opmerkingen: