dinsdag 2 juli 2019

Ons levensdoel

Een van de eerste vragen die een kind stelt is: “Waarom?” We willen allen doelgericht zijn in onze handel en wandel en we willen het ons gestelde doel bereiken. In het boek Prediker vraagt de schrijver naar het waarom en onderzoekt wat werkelijk waarde bezit. Het leven was voor hem leeg en doelloos, hoewel hij onmetelijke rijkdommen had en volgens wereldse maatstaven succesvol was. Aan het eind van het boek komt hij tot een merkwaardige conclusie. Mrs. Eddy refereert hieraan in Wetenschap en Gezondheid p.340; wanneer zij zegt: “De volgende tekst uit het boek Prediker geeft de Christian Science gedachte weer, vooral als het woord plicht, dat niet in het oorspronkelijke voortkomt, wordt weggelaten: ‘Laat ons de slotsom van dit alles horen: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit is de gehele  plicht van de mens.’ Met andere woorden: Laat ons de slotsom van dit alles horen: Heb God lief en houd Zijn geboden, want dit is de gehele mens naar Zijn beeld en gelijkenis.” Deze verklaring houdt het antwoord in op de vraag betreffende ons levensdoel. Allen zijn we, in waarheid, beeld en gelijkenis van God en zijn wij Hem gehoorzaam. Hoe duidelijker wij dit inzien, des te sneller zullen wij een plaats in het leven vinden waar wij gelukkig zijn en ons nuttig kunnen maken. Zo’n plaats is voor ons een natuurlijke behoefte. Soms is het een hele opgaaf voor iemand die Christian Science bestudeert om deze richting te vinden, omdat hij misschien gehoord heeft dat hij zijn koers niet moet uitstippelen. Maar een doel bezitten is niet hetzelfde als een koers bepalen. Er is een enorm verschil tussen het menselijk uitstippelen van een koers en het nastreven van een doel in de ware geestelijke betekenis, waarin wij onze ware identiteit en de zin van ons leven herkennen.

Geen opmerkingen: