woensdag 31 juli 2019

Nieuwe geestelijke visie

Wat verwachten wij van onze kerkdienst? Proberen wij onbevangen de nieuwe geestelijke visie, de nieuwe stellingname, de lichamelijke genezing te absorberen die wij zouden verwachten indien wij zouden weten dat God tot ons sprak? En Hij is het die tot ons spreekt - door de openbaring van Waarheid in de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid. Wetenschap en Gezondheid  geeft ons de geestelijke ontdekking van Mrs. Eddy en haar ervaring van een nieuw en oneindig begrijpen van de goddelijke Liefde als Beginsel, waaruit de onweerstaanbare genezing volgt van ziekte en zonde. Deze ontdekking maakt de Bijbel actueel - geeft een grote en bezielde visie op wat het boek der boeken in werkelijkheid bevat en hoe praktisch het is in deze tijd. Als nooit tevoren wordt ons denken in beroering gebracht zodat we de macht voelen van de bijbelse boodschap over de verhouding van de mens tot een oneindig goede God. En plotseling worden de verhalen over Jezus’ genezingen even realistisch als de verslagen over de gebeurtenissen van vandaag. Op het tijdstip van haar ontdekking liet Mrs. Eddy de menselijke opvatting los voor de goddelijke impuls. Zij schreef alleen maar neer waarvan zij zeker was dat God het haar aangaf. Haar bereidwilligheid om daaraan strak te gehoorzamen was de reden waarom zij alleen de ontdekster is van het wetenschappelijk Christelijk genezen. Het was een ervaring zonder enige mystiek, iets bovennatuurlijks, of vervorming door persoonlijke zin, tekenen dat het menselijk gemoed probeert het goddelijke te omvatten of het voor te stellen. En op dat punt dat zij het menselijke losliet voor het goddelijke, was het natuurlijk het goddelijke dat voor het menselijk begrip geopenbaard of aan het licht gebracht werd. Over deze goddelijke Wetenschap en haar genezend effect schrijft Mrs. Eddy: “Deze heeft door alle eeuwen heen gezag als Christus’ openbaring van Waarheid, van Leven en van Liefde, die onaangetast blijft, zodat een ieder haar begrijpen en toepassen kan.” (Wetenschap en Gezondheid p.98)

Geen opmerkingen: