vrijdag 5 juli 2019

Het is genoeg

Omdat God de bron is van zowel vraag en aanbod, moet Zijn schepping in evenwicht zijn, zonder surplus of tekort. Hier komt het op aan: “Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” Het is een geestelijk feit dat de mens op ieder ogenblik alles bezit wat hij nodig heeft; hij wordt niet beperkt door een stoffelijk verleden, en evenmin kan de toekomst iets goeds bijdragen dat hij als Gods beeld niet reeds bezit. In Miscellaneous Writings p. 307  schrijft Mrs. Eddy : “God geeft u Zijn geestelijke ideeën en op hun beurt voorzien die in uw dagelijkse behoeften. Vraag nooit voor de dag van morgen; het is genoeg dat de goddelijke Liefde een altijd-aanwezige hulp is; en als u rustig afwacht zonder ooit te twijfelen, zult u elk ogenblik alles hebben wat u nodig heeft.” Wanneer de wet van Liefde wordt toegepast is er niet alleen geen verdere dreiging van concurrentie, maar ook jaloezie en haat die ons slapeloze nachten bezorgen bestaan niet meer. We moeten ophouden over onszelf te denken als stervelingen die met elkaar strijd leveren voor een beperkt deel van het goede. Want in werkelijkheid is er een onbeperkt aanbod van het goede en het is een dwaling om te geloven dat de zegen van de een ten koste kan gaan van een ander. Wij zijn in de ogen van de Liefde, God, allen gelijk en een ieder van ons is verzekerd van een overvloedige, harmonische en rechtgeaarde activiteit in Zijn ontvouwing, als we Hem om raad vragen en gehoorzamen. Zij die “op de Heere vertrouwen” ondervinden dagelijks bewijzen van Zijn leiding en bescherming in alle activiteiten.

Geen opmerkingen: