zondag 21 juli 2019

Het absoluut goede

Door angst of door geloof in het kwaad verleent men als het ware toegang aan de gevolgen van het kwaad. Door het kwaad af te wijzen en te begrijpen en te erkennen dat God het almachtig goede is, kan men de gevolgen van het kwaad tenietdoen. Als wij inzien dat Leven Geest is en dat de mens een geestelijk idee is, de weerspiegeling van het goddelijk Gemoed, dan betreden wij de verborgen schuilplaats waar Gemoed, de goddelijke Liefde, heerschappij heeft. En daar is het vanzelfsprekend dat we het bewijs leveren dat wij voor de uitstraling van het kwaad immuun, onaantastbaar zijn. Het blijft nodig het kwaad te zien voor wat het is, een leugen, en in onze ervaring aan te tonen dat we er niet in geloven. Het wordt vernietigd door het feit dat er één Gemoed, één God is, die het absoluut goede is. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings, p.19-20: “Het geestelijk begrip van Leven en zijn grootse doeleinden is op zich een zegen, geeft gezondheid en  bezielt tot vreugde. Dit begrip van Leven verlicht ons pad met de uitstraling van de goddelijke Liefde, geneest de mens moreel en fysiek op spontane wijze - en ademt de geest van Jezus’ uitspraak ‘Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid of belast zijt, en ik zal u rust geven.’" Geest is de enige werkelijke bron of oorzaak.

Geen opmerkingen: