donderdag 18 juli 2019

Gods bewustzijn

Wetenschappelijk gebed betekent het erkennen en bevestigen dat Gods wet inderdaad werkt, en het ontkennen dat er ook maar iets kan zijn dat de werking verstoren kan. De wetten die de harmonie van het heelal in stand houden zijn reeds in werking. Het resultaat van gebed is dat degene die bidt zich gewoon open stelt voor Gods werkzame, intelligente en wetmatige toevloed van ideeën. Door regelmatig op deze wijze te bidden, maakt de Scientist voortdurend gebruik van zijn geestelijke hulpbronnen en bouwt daarmee. Naarmate zijn gedachten in overeenstemming komen met de waarheid van zijn wezen, voelt hij vanzelf Gods aanwezigheid. Dit geestelijk bewustzijn brengt zijn “tempel” een rustige zekerheid, een vanzelfsprekende, natuurlijke inspiratie, een grotere intuïtie. En hij zal in zijn leven meer van deze God afkomstige eigenschappen gaan uitdrukken. Christian Science is de lens waardoor het juiste beeld wordt verkregen. Door het licht van Christus, dat een goddelijke invloed heeft op het menselijk bewustzijn, worden onze gedachten verhelderd, zodat we het goede dat reeds aanwezig is, kunnen waarnemen. Geloof in een vreemde macht, die de volmaakte verwantschap tussen God en de mens zou verstoren, is voor ons niet langer mogelijk. We hebben stelling genomen voor de gerechtvaardigde overtuiging dat God geneest, evenals voor ons recht op genezing. 

Geen opmerkingen: