maandag 1 juli 2019

Gods waarheden

Elementen van de sterfelijke gedachten als angst, hartstocht, haat, weerstand tegen het geestelijke, hebben iets gemeen met zulke uitwassen van het weer als verwoestende windstoten, zware sneeuwval die het dagelijkse leven ontwricht of verschroeiende hitte met zijn droogte. Maar deze onwerkelijke elementen van de sterfelijke gedachten kunnen en moeten wijken voor de eigenschappen van de Christus - voor ons begrijpen van Gods aanwezigheid en de individuele liefde voor Gods zuivere goedheid. Wij hebben het vermogen het bewijs te leveren dat onze gezondheid, veiligheid en vreugde niet afhankelijk zijn van elementen of stromingen van de sterfelijke gedachte. Geestelijk eigenschappen zijn onveranderlijk. Christus Jezus heeft gezegd: “Het Koninkrijk Gods is binnen u.” (Luk. 17:21) Wij vinden deze vredige en harmonische heerschappij wanneer wij de Christusgeest tot uitdrukking brengen. Wanneer wij in gebed aan Gods waarheden vasthouden en de oppermacht van Gods wet erkennen en Gods eigenschappen in onze gedachten en daden waarmaken, ondervinden wij in ons dagelijks leven een duidelijk waarneembare geestelijke bescherming. Gedachten van onzelfzuchtige liefde, van zekerheid over Gods alheid en de onwerkelijkheid van de stof - evenals de vreugde die zich verblijdt over Gods immertegenwoordigheid - geven ons groter zeggenschap over zowel onze gezondheid als omgeving. Onze gedachten zullen dan meer en meer de heerschappij die God, Geest, over Zijn eigen schepping heeft, weerspiegelen.

Geen opmerkingen: