dinsdag 23 juli 2019

God en Zijn gedachten

God is de enige macht zonder dat er een andere werkelijke macht bestaat. God is ook het enige Gemoed of bewustzijn. God is alomtegenwoordig, almachtig, alwetend. Er bestaat niets ander dan alleen God en Zijn schepping - de mens en het heelal. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid p.114 : “In de Wetenschap is Gemoed één, waarin noumenon en fenomenen, God en Zijn gedachten, begrepen zijn.” Indien God Alles-in-alles is, en alle oorzaak en gevolg insluit, dan is per slot van rekening alles wat wij geloven van de zaak, een begrip omtrent God, en dit geloof bepaalt onze ervaring. Als ik bijvoorbeeld in een wraakzuchtige God zou geloven, dan zal ik ook de gevolgen van dit geloof ondervinden. Het is daarom zaak dat wij gedachten vaak onder de loep nemen! Is ons uitgangspunt God, het goede, als Alles-in-alles? Overwegingen als “Ach, ik wou dat ik God beter kende” of “Ik heb toch niet genoeg inzicht” zijn een valstrik, waarbij wij beginnen met onszelf te zien als een gelimiteerde sterveling die bezig is zichzelf op te werken tot een beter begrip van God. En in onze gedachten is Hij dan niet meer de ene IK BEN, of de Alles-in-alles, die door de mens weerspiegeld wordt. God, het goede, is het harmonische, goddelijke Beginsel, dat altijd van kracht blijft en functioneert; de Ene die heerlijk, rechtvaardig, standvastig, levengevend, zalig, volledig en volmaakt is. Het kwaad is de veronderstelde afwezigheid van dit alles - disharmonie, slechte werking, verval, einde. Als de gedachte afdwaalt van de alheid van God, verliest ze de goddelijke eigenschappen uit het oog, met als gevolg dat wij voor onszelf de droomervaring van onvolmaaktheid, stoffelijkheid, eindigheid en disharmonie als werkelijk aanvaarden.

Geen opmerkingen: