dinsdag 30 juli 2019

Doen van de "werken"

Wij geloven in het ene Gemoed, Geest, en niet in een tegengesteld gemoed of sterfelijk gemoed, dat suggereert dat Geest een tegengestelde heeft, de stof. Wij geloven dat er slechts één, onsterfelijke Ziel is, de bron van onsterfelijkheid, en daarom geloven wij niet in de werkelijkheid van een tegenovergestelde macht, zonde of sterfelijkheid genaamd. Wij geloven dat er één betrouwbare, wetmatig Beginsel is; daarom weerleggen wij dat er sprake kan zijn van wetteloosheid, ongeregeldheid, wanorde, of ongehoorzaamheid. Wij geloven dat één Leven, één Waarheid, één Liefde is en dat betekent dat wij stelling nemen tegen het geloof dat er dood in Leven zou zijn, dwaling in Waarheid, onbestendigheid of haat in Liefde. Het dierlijk magnetisme suggereert dat het macht heeft, maar deze bewering wordt ongedaan gemaakt door het goddelijk feit dat God, het goede, de enige macht is. Het dierlijk magnetisme, dat geen machtiging of macht tot handelen bezit, kan alleen maar voorstellen dat wij zijn suggesties aanvaarden als onze eigen gedachten. Maar als wij weigeren gehypnotiseerd te worden en te geloven dat die suggesties onze eigen gedachten zijn, dan kunnen wij er niet toe gebracht worden ze in daden om te zetten. Het dierlijk magnetisme is in essentie altijd kwaad. En het probeert invloed te krijgen in ons denken door suggesties te vermommen alsof het onze eigen gedachten zijn. De subtielere vormen van het kwaad waarvoor wij in het bijzonder waakzaam moeten zijn, maken gebruik van allerlei sterfelijke neigingen. Dat is dan ook het gebied waar wij onze strijd moeten voeren tegen het dierlijk magnetisme, of die nu de vorm aanneemt van boosheid, bezorgdheid, pijn of angst. Door de Wetenschap begrijpen wij dat deze suggesties niet onze eigen gedachten zijn, omdat ze niet afkomstig zijn van het ene Gemoed. En wij moeten ervoor zorgen dat wij ze niet tot onze eigen gedachten gaan maken door ze te koesteren. Waarom is het dagelijks beschermend werk zo belangrijk? Omdat het genezing brengt. Genezingen zijn de mijlpalen die de vooruitgang aangeven van de individuele Christian Scientist. Deze genezingen zijn vaak lichamelijk, maar ze kunnen net zo goed betrekking hebben op financiële moeilijkheden of sociale problemen. Alle genezingen houden wedergeboorte in. Groei gebeurt niet plotseling. Het is het gevolg van natuurlijke ontwikkeling door het doen van de “werken”. “Naar zijn werken zal hij geoordeeld - en gerechtvaardigd of veroordeeld - worden,” luidt de laatste zin die Mrs. Eddy schreef in “Waakzaamheid in plichtsbetrachting”.

Geen opmerkingen: