donderdag 25 juli 2019

De geest der wereld

De geestelijke zin ontvouwt voor ons de waarheid. Paulus zegt: “Want wie van de mensen weet, wat van de mens is, dan de geest des mensen, de in hem is? Alzo weet ook niemand, wat van God is, dan de Geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn.” (1Kor. 2:11,12) Door het begrijpen van de alheid van God worden de aanspraken van het kwaad vernietigd. “De geest der wereld” ofwel de stoffelijke zin, getuigt van een samengaan van goed en kwaad, van Geest en stof. “De geest der wereld” beweert dat veel dingen niets - of alleen maar indirect iets - met God te maken hebben; dat er een stoffelijke wereld bestaat, waarvan de gebeurtenissen het grootste deel van ons leven uitmaken en onze ervaring bepalen; dat het een wereld is vol conflicten en tegenstellingen en dat ze daaruit bestaat - dat het een wereld is waarin de realiteit van het kwaad voortdurend strijd voert tegen het goede. Alleen binnen het kader van sterfelijk gemoed - het geloof dat er iets anders bestaat dan God, het goede - vindt de illusie van het sterfelijke zijn en van ziekte plaats. Mrs. Eddy geeft dat aan waar ze zegt: “Ziekte is een ondervinding van het zogenaamde sterfelijk gemoed. Het is vrees, die in het lichaam tot uiting komt.” (Wetenschap en Gezondheid p. 493) Met andere woorden, het zijn onze gedachten die bepalen wat onze ervaring zal zijn.

Geen opmerkingen: