woensdag 5 juni 2019

Onzelfzuchtige liefde

Wie ook maar het geringste begrip van Jezus’ boodschap heeft, kan helpen anderen op te heffen. Een glimlach, een goede daad, een genezend woord van waarheid of enige andere uiting van onzelfzuchtige liefde kan veel doen en iedereen is daartoe in staat. Ieder aspect van het goede dat we in een ander opmerken doet zijn ware individualiteit aan het licht komen en laat een glimp zien van al het goede dat hij tot uiting kan brengen. Dit blijk van zijn  geestelijke zelf is wat we moeten waarderen. Als we lezen wat Mrs. Eddy schreef over hen die kritiek hadden op Christian Science kan dat helpen ons voortdurend bewust te zijn dat we de plicht hebben om verder te zien dan naar buiten tredende tekortkomingen: “Critici moesten in aanmerking nemen, dat de zogenaamde sterfelijke mens niet de werkelijkheid van de mens is. Dan zouden zij de tekenen zien van de komst van de Christus.” (Wetenschap en Gezondheid p.347) Letten wij op de tekenen van de komst van de Christus in elkander en waarderen wij die of zijn we bezig elkaar te bekritiseren naar aanleiding van de dwalingen die we allemaal graag zouden overwinnen?

Geen opmerkingen: