donderdag 13 juni 2019

Onveranderlijk Beginsel

De gevolgen van een schommelende economie hebben geen invloed op onze zaken als die geregeld worden volgens het onveranderlijke Beginsel (een ander synoniem voor God in Christian Science). Als wij vertrouwen op Zijn onfeilbare leiding kunnen wij de koop- of verkooptransactie tot een goed einde brengen. Elk onderdeel kan tot tevredenheid van de partijen uitwerken en iedereen die erbij betrokken is kan er de zegen van ondervinden. Kalme verzekerdheid, verwachting van het goede en een onwankelbaar vertrouwen in God verdrijven vrees en ontmoediging. Laten wij de bewering dat zakelijke ondernemingen alleen winst afwerpen in bepaalde tijden van het jaar verwerpen. Juiste activiteit kan niet beïnvloed worden door toeval of kans, bijgeloof of statistische sombere voorspellingen. Het bestuur van God is een constante. Daarom is er geen plaats voor bedrog en onenigheid in de werkelijkheid. Een actief begrijpen van Gods wet beschermt ons tegen onwaarheden. Wij moeten onze door God geschonken heerschappij uitoefenen en ons bewust zijn van Gods onpartijdige aard, die de hemel op aarde brengt. Vermindering van Gods ononderbroken weldadigheid is onmogelijk. Hoe zou Hij een jota van het goede terug kunnen nemen of ons onthouden? Zijn niet aflatende betrokkenheid bij Zijn schepping verzekert een harmonisch “onroerend” goed voor de mens.

Geen opmerkingen: