maandag 10 juni 2019

Juiste ideeën

We kunnen ons denken versterken met de feiten van de Wetenschap, met name dat er slechts één oneindig Gemoed bestaat, één Ego, de goddelijke Liefde, die zich manifesteert in ware beweegredenen die helpen en genezen, in juiste ideeën die de morele en geestelijke eigenschappen van ons karakter versterken. Het goddelijk Beginsel bestuurt de mens. Liefde is het geneesmiddel tegen haat in al zijn vormen. We zien onszelf als de uitdrukking van Liefde en handelen in overeenstemming daarmee en we voelen de dragende en behoudende macht van de Christus, Waarheid. Jezus voelde deze macht en hij werd erdoor beschermd tegen kwade invloeden. Soms komt de mentale sluipmoordenaar op de mens af in de vorm van een bepaald noodlot, van grootspraak of waaghalzerij; soms onder de suggestie van een afschuwelijke eindbestemming, duivelaanbidding, een bepaalde voorspelling in een horoscoop. Hij kan komen als haat, kritiek, jaloezie. Maar welke vormen het kwaad ook aannneemt, het is nooit werkelijk. Het heeft geen goddelijke bedoeling, geen goddelijke betekenis. De alheid van God, het goede, vaagt het geloof in het kwaad als oorzaak zowel als gevolg weg. Het geneesmiddel is gelegen in het onpersoonlijk maken van de dwaling. We moeten deze verkeerde invloed onderkennen in zijn ware gedaante, namelijk als een hypnotische influistering die we radicaal moeten afwijzen. We kunnen tot het besef van verlossing komen dat de mens het geliefde kind van God is, altijd verzorgd en bestuurd door de goddelijke Liefde.

Geen opmerkingen: