maandag 3 juni 2019

Gods aanwezigheid

Gods aanwezigheid is precies daar waar de dwaling of het kwaad schijnt plaats te vinden. Wanneer we de mens zien als het bewijs zelf van Gods aanwezigheid, dan is dat de liefde die degene die genezing nodig heeft moreel en fysiek sterkt. Het is in deze atmosfeer van liefde die de mensen zouden moeten voelen wanneer zij een Christian Science kerk binnengaan. Dan is de weg vrij waarlangs de genezende boodschap van de Christus hen kan bereiken. Ware Christian Science is Gods liefde aan de mensen geopenbaard. Het is de werking van de Christus, het bewijs van de macht van de goddelijke Liefde die doordringt in het individuele en collectieve menselijk denken. De mensen zien  Christian Science niet met de stoffelijke zintuigen; zij voelen die met hun geestelijke zien. Zij worden aangetrokken tot de boodschap van de Waarheid door de werking van de goddelijke Liefde die individuele Christian Scientisten in hun hart voelen. Jezus leerde zijn discipelen dat zijn boodschap erkend zou worden als zijn volgelingen elkander zouden liefhebben. Hij zei: “Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.” (Joh.13:35)

Geen opmerkingen: