zondag 23 juni 2019

God, het enige ware Gemoed

God helpt ons elke vuurproef te doorstaan. Mrs.Eddy schrijft: “Het bestuur van de goddelijke Liefde staat boven alles. Liefde bestuurt het heelal, en haar edict is uitgesproken: ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben’ en ‘Hebt uw naaste lief gelijk uzelf’. Laat ons het greintje geloof bezitten dat bergen verzet - geloof dat gewapend is met het begrijpen van Liefde, zoals in de goddelijke Wetenschap, waar het recht regeert.” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 278) Deze opvatting van bestuur onder het goddelijk Beginsel, Liefde, is niet een fabeltje, geen wensdroom. Dat bestuur is een geestelijk feit, voor eeuwig gegrondvest. Het zal elke vorm van tirannie verdrijven en kan actueel worden gedemonstreerd door verlicht gebed. Kan een dergelijk gebed de verdrukten echt helpen? Ja dat is zeker mogelijk. Wat is waarheid onder elke vorm van tirannie? Dat God, die het enige ware Gemoed of de enige ware intelligentie is, er niets van afweet; dat Zijn schepping goed en Zijn idee is, en Zijn liefde, vreugde en vrede uitstraalt. Tirannie vindt zijn oorsprong dan ook niet in God; zij kan slechts een verkeerd geloof in het stoffelijk gemoed zijn, de valse nabootsing van het onsterfelijk Gemoed. Wij moeten inzien dat wat wij ogenschijnlijk meemaken een poging is van het sterfelijk gemoed om zijn eigen denkbeelden en geloofsvormen als werkelijk naar voren te brengen. Door de macht van Christus, Waarheid, zijn wij gemachtigd om deze leugens te verwerpen en alleen het bestuur van het goddelijk Beginsel in ons leven toe te laten, en dienovereenkomstig te handelen. Dan brengen we ons ware menszijn tot uitdrukking met de macht en vreugde die ook anderen opheft uit hun problemen.

Geen opmerkingen: