donderdag 20 juni 2019

De geestelijke mens herkennen

Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, verklaart: “Wij moeten diep in de werkelijkheid doordringen in plaats van alleen de uiterlijke zin der dingen te aanvaarden." (Wetenschap en Gezondheid p. 129). Als we daar gehoor aan willen geven, merken we dat het niet een geval van tirannie of onderdrukking op het menselijk vlak is waar we mee geconfronteerd worden, maar een verkeerd denkbeeld, dat door Waarheid wordt vernietigd. Daarom kunnen we door het gebed dat geestelijk begrijpen is, in iedere situatie de heerschappij uitoefenen die de mens door God geschonken is. Om het geloof aan vrees te bestrijden en vernietigen moeten we het wetenschappelijk aanpakken. Door vrees bevangen aarzelde Mozes om de staf op te rapen die in een slang was veranderd. Angst dwong de legers der Israëlieten tot machteloosheid totdat David kwam en onbevreesd Goliath’s uitdaging aannam. David holde zelfs zijn vijand tegemoet met in zijn hand het wapen dat hij al eerder had gebruikt om zich te verdedigen. Maar zijn werkelijke wapen was zijn overtuiging dat waarheid aan zijn kant stond en hem de overwinning zou schenken. Onze veiligheid wordt bepaald door onze kennis van en trouw aan Christus, Waarheid.  Zij helpen ons de geestelijke mens te herkennen waar een zondig sterveling schijnt te staan.

Geen opmerkingen: