woensdag 12 juni 2019

Alheid van God

We dienen altijd een duidelijk besef te hebben van de alheid van God, het goede, de almacht van het goede, de alomtegenwoordigheid van het goede. Naarmate we deze wetenschappelijke waarheid in ons denken en in onze levenswijze verwerken, gaan we beseffen dat het kwaad bedrog is, een illusie, een hypnotische invloed. Wetenschappelijk gezien heeft het kwaad geen enkele werkelijkheid. Dat wil zeggen dat er geen werkelijke oorzaak voor het kwaad bestaat. Het kan echter erg werkelijk lijken voor iemand die niet met de waarheid uitgerust is, geen praktisch begrip heeft van de almacht van het goede, God. Daarom moet een van de eerste stappen naar bescherming een besef zijn van de alheid van God en de nietsheid van het kwaad. Het geloof in het kwade wordt in Christian Science het “sterfelijk gemoed” genoemd. Dit is het vermeende tegengestelde van God, het goddelijk Gemoed. Een zeer nuttige bestrijding van kwaadaardige misvattingen is het besef dat zo’n boosaardige invloed onpersoonlijk is en moet worden gezien als een valse influistering zonder oorzaak en gevolg. Laat zo’n influistering nooit het persoonlijk voornaamwoord “ik” of “hij” aannemen en zo u als slachtoffer van zijn misdaad gebruiken. Deze influistering tracht zich voor te doen als uw gedachte. Het kwaad heeft geen macht. Het goede is oneindig, is het enige Gemoed.

Geen opmerkingen: