woensdag 22 mei 2019

Het eeuwige nu

Wij kunnen nooit gescheiden worden van Leven, God. Gods stralende, eeuwige, levengevende kwaliteiten vormen het ware bestaan, omdat God de bron van de uitdrukking is en de mens in onvernietigbare individualiteit  zijn eeuwige weerspiegeling is. De mens heeft verschillende opvattingen over de mogelijkheid en zelfs de wenselijkheid van een eeuwig leven. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.246: “Leven is eeuwig. We moeten dit gaan inzien en beginnen dit te demonstreren”. Als wij ons denken en doen vergeestelijken door toegewijd gebed en door bestudering van de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid zal ons lichaam dienovereenkomstig reageren met een betere gezondheid en een beter leven. Zulke veranderingen wijzen op een beter begrip van de reeds bestaande werkelijkheid - de volmaaktheid, geestelijkheid en onsterfelijkheid van de mens als evenbeeld van God. Wij kunnen ons niet veroorloven dat onze gedachten blijven staan op de trede der illusie van heengaan naar onsterfelijkheid, evenmin op de sport van de ladder die wederopstanding wordt genoemd, wanneer we ooit in de voetstappen van onze Meester Christus Jezus willen treden. De mens is de nimmer stervende uitdrukking van het eeuwige Leven, God. Er is nooit een moment geweest dat er een andere toestand bestond, bestaat, of ooit zal bestaan. Er is niets dan het eeuwige nu van de alheid van God, Leven.

Geen opmerkingen: