zondag 5 mei 2019

Goddelijke bron

Wanneer iemand God, het goddelijk Gemoed, de bron van zijn wezen, gaat begrijpen dan is hij in staat toestanden te genezen die beweren dat werking en beweging van de hersenen afhankelijk is en door een verkeerd functioneren van stoffelijke impulsen,  nu is gestopt of beschadigd. In werkelijkheid is de enige impuls die in de mens werkt de impuls van Liefde. Gemoed is Liefde en de impulsen die we krijgen uit deze goddelijke bron zijn zachtmoedig, teder, en niet van ons te scheiden. Omdat God Liefde is, zijn de ideeën van Liefde nooit buiten het bereik van Liefde. Gemoed, Liefde, zendt op bewuste en intelligente wijze Zijn ononderbroken stroom van impulsen naar de mens. En als we dit feit duidelijk inzien, vernietigt dat het geloof dat mededelingen van de hersenen onderbroken kunnen worden. Zodra iemand ziet dat Gemoed de bron is van de intelligentie van de mens, ontdekt hij zijn vrijheid om zonder enige terughouding uit deze ware bron te putten. Erfelijkheid, ziekte,  biologische invloeden, geboortedefecten - iedere vorm van frustratie die de normale werking van intelligentie teniet zou willen doen - zijn leugens omtrent God en Zijn schepping. De bron van intelligentie is Gemoed, Leven - het scheppend Beginsel dat wij God noemen. God is het onveranderlijke Beginsel en geen enkel idee is van Hem gescheiden. Gemoed is verantwoordelijk voor de mens, de hersenen zijn dat niet.

Geen opmerkingen: