donderdag 11 april 2019

De metafysicus

Voor de metafysicus is het belangrijk om over voldoende geestelijke visie te beschikken om Gods onbegrensde mogelijkheden te zien om de mens ongehinderd van al het goede te voorzien. Hoe krachtiger en doordringerder deze inzichten zijn, des te sneller zullen begrensde menselijke opvattingen wijken. Vraag: Is het trouwens nodig zaad en aarde - uit geestelijk oogpunt bezien - als essentieel te beschouwen voor het produceren van een oogst? In het artikel “Eén Oorzaak en Gevolg” doet Mrs. Eddy deze doordachte uitspraak: “De agrariër  verdiept zich in de ontwikkeling van een zaad en denkt dat zijn oogst voortkomt uit het zaad en de klei; terwijl de Schrift toch verklaart, dat Hij ‘allen struik des velds maakte, eer hij in de aarde was’ “ (Misc. Writings, p. 26). Christian Science helpt ons in te zien dat het antwoord op problemen betrouwbaarder en blijvender zal zijn, naarmate dit het resultaat is van gebed - van geinspireerd geestelijk inzicht. De bekwame metafysicus doorbreekt de grenzen van het stoffelijk denken door Gods oneindige schepping te onthullen - namelijk Zijn “struik des velds” - en begrijpt dat God de mens overvloedig van Zijn goede gaven voorziet. Het is zo belangrijk dat wij aandachtig luisteren naar de boodschap van Zijn Christus, dat wij de beperkingen van onze sterfelijkheid ontmaskeren en een glimp opvangen van de mogelijkheden die metafysische waarheden te bieden hebben. Hoe dichter wij genaderd zijn tot God, des te duidelijker zullen wij de geestelijke feiten zien waarmee problemen kunnen worden opgelost.

Geen opmerkingen: