woensdag 17 april 2019

De macht van Liefde

Christus Jezus had smaad en geweld te verduren, evenals Paulus. Maar omdat zij elke situatie met de goddelijke Wetenschap tegemoet traden, gaven zij het bewijs van de macht van Liefde. Velen hebben in onze tijd bescherming ondervonden tegen lichamelijke aanvallen en beroving door te begrijpen dat de macht van de Christus sterker is dan wellust en hebzucht, haat en wanhoop. De mens is heilig, een schepping van God en houdt daarom van alles wat goed en rein is. Wellust en hebzucht kunnen noch gevoeld noch uitgedrukt worden door een idee van het goddelijk Gemoed. De mens heeft geen intelligentie gescheiden van God en daarom wordt in werkelijkheid iedereen door de motiverende kracht van Liefde gedreven. Het is noodzakelijk dat we de mens zien zoals hij werkelijk is, namelijk als een idee die al zijn kracht direct van God ontvangt, door God wordt bestuurd en die heel Gods heerlijkheid toont. Door deze wetenschappelijke redenering wordt de zelfzucht van het vleselijk denken ontzenuwd. Kwade hartstochten worden onttroond. Vrede wordt hersteld. De Christus maakt de zondaar vrij. Vrees zou de lont van geweldadigheid willen aansteken, maar het wetenschappelijk Christendom herstelt het zuivere man- en vrouwzijn. Het slachtoffer van kwade hartstochten wordt door Liefde schoongewassen.

Geen opmerkingen: