zaterdag 13 april 2019

De gift van God

Is in ons huis of in een uit de omgeving ingebroken, dan zal, als we werkelijk op onze hoede zijn, onze eerst reactie wezen, ons besef van het goddelijk Beginsel te verdiepen door wetenschappelijk gebed en studie. Maar al te vaak wordt door inbraakvrije maatregelen even zeker de bewoner aan vrees geketend als de inbreker buitengesloten. Geborgenheid is slechts in "de schaduw des Almachtigen” (Ps.91:1) te vinden. Welke voorzorgsmaatregelen ook verstandig geacht worden, meer geestelijkheid is wat werkelijk vereist wordt, een helderder en effectiever bewustzijn van de voortdurende bescherming van Gods zorg. Het is noodzakelijk dat onze opvattingen van veiligheid gegrond zijn op het besef van de volslagen nietsheid van het kwaad en de absolute alheid van God. Dat vereist vergeestelijking van denken, oprechte evangelisatie van ons karakter. Onze beloning ligt dan in het ondervinden van de werking van de goddelijke wet. Zogenaamde geborgenheid die gegrond is op stof, is broos en kwetsbaar. Geborgenheid gegrond op een begrip van Geest is wetenschappelijk en altijd betrouwbaar; het is de gift van God aan ons allen. Mrs. Eddy, die uit persoonlijke ervaring de macht van Geest kende, schreef aan haar leerlingen: “Hoe gezegend is het aan u te denken als in de ‘schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land’, veilig in Zijn kracht, bouwende op Zijn fundamenten en door goddelijke bescherming en liefde verborgen voor de verslinder. Bedenk voortdurend dat Zijn aanwezigheid, macht en vrede in alle menselijke noden voorzien en alle gelukzaligheid weerspiegelen.” ( Misc. Writings. p. 263).

Geen opmerkingen: