zaterdag 30 maart 2019

Geestelijke visie

Er zijn nog altijd mensen die ‘s avonds met een lege maag naar bed gaan. Ook nu echter kan er iets gebeuren dat een einde zal maken aan het dreigende vooruitzicht van een hongerige wereld. In de Bijbel vinden we beschrijvingen van mensen met visie die originele oplossingen wisten te vinden voor het probleem van voedselschaarste. Soms was het een antwoord op menselijke nood op grote schaal - een ander maal voor kleinere groepen. In al die gevallen kwam het antwoord echter op unieke wijze. * Jozef Godsvertrouwen resulteerde in voedselvoorziening voor de bevolking van een heel land over een langere periode van droogte. * Het nauwe contact dat Mozes met God onderhield, voorzag de kinderen van Israël van manna. * Elia, die zelf in de wildernis door God in leven was gehouden, zorgde door zijn geestelijk begrijpen dat de kleine voorraad meel en olie van de weduwe niet op raakte * Eliza liet onder Gods leiding zijn verbaasde dienaar eten uitreiken aan honderd man, uit enkele gerstebroden en wat graan. * Christus Jezus spijzigde duizenden met enkele vissen en broden. Ongetwijfeld is het mogelijk een groot aantal factoren te vinden die deze bijbelfiguren met elkaar gemeen hadden. Maar het feit dat meteen in het oog springt, is hun gehoorzaamheid aan God. Hun hele leven - elk voor zich een onvergankelijke illustratie van gehoorzaamheid aan God - stelde hen in staat geestelijke barrières te doorbreken, inclusief de geestelijke barrière die mensen hun onontbeerlijk voedsel aan de hongerigen van deze wereld in de weg lijken te staan, zijn in de grond genomen eerder mentaal dan stoffelijk. De geestelijke visie die de bijbelfiguren in staat stelde mentale beperkingen te doorbreken met geestelijke waarheden, staat ons nog steeds ter beschikking.

Geen opmerkingen: