vrijdag 1 februari 2019

Stoffelijk beeld

De ene dag nog leef je in betrekkelijke vrijheid; de volgende morgen bij het wakker worden hoor je het angstaanjagende nieuws dat de regering is afgezet en het leger de macht heeft overgenomen. Klinkt dat als een verhaal uit verre landen? En wat denkt u van een geleidelijk smoren van de vrijheid van meningsuiting en godsdienst door steeds strengere verbodsbepalingen? Klinkt dat aannemelijker? Tirannie kan ons zowel geleidelijk als abrupt overvallen - niet alleen door middel van kogels, maar ook door onrechtvaardige wetgeving. Tirannie voert oorlog tegen de onvervreemdbare rechten van de mens.  Wat kunnen wij tegen tirannie beginnen - in welke vorm die zich ook manifesteert? Wij kunnen doen wat onze Wegwijzer,  Christus Jezus, ons heeft geleerd ons tot God wenden in gebed. Gaan we eens na wat gebed in werkelijkheid is. God smeken om hulp in moeilijke tijden en trachten onze vijanden lief te hebben, zijn van essentieel belang. Maar Christian Science leert ons dat gebed meer is dan dat. Omdat wij weten dat God of het goede immertegenwoordig  en almachtig is, zijn we in staat een duidelijk onderscheid te maken tussen het geestelijke feit (dat wat onomstotelijk werkelijk is) en de valse voorspiegelingen van het sterfelijk geloof over een macht die vijandig is aan God. Dit geestelijk begrijpen brengt het stoffelijke beeld van tirannie onder één noemer met sterfelijk geloof. En zo beginnen wij de onmacht van de tirannie te zien en vernietigen wij meer en meer de vermeende macht die zij over ons heeft. Gebed voert ons mee achter de coulissen van hetgeen stoffelijk zichtbaar is. Dan vragen we ons af: Wie is de ware tiran? Een heerser, een ideologie? Neen. De werkelijke tiran blijkt de werking van het sterfelijk gemoed, of het vleselijk gemoed te zijn, waarvan de Bijbel zegt dat het “vijandschap” tegen God is.

Geen opmerkingen: