dinsdag 5 februari 2019

Helder bewustzijn bezitten

Genezen is geen ongewone bezigheid zoals fietsen op het slappe koord; genezen vloeit voort uit een eigenschap van het denken - geestelijk bewustzijn dat beschikbaar is voor en toebehoort aan elk mens. We zouden ons tot het uiterste verzetten als iemand dreigde ons het vermogen  tot liefhebben af te nemen. Toch probeert de mentale instelling van onze tijd de mensen wijs te maken dat het Christelijk genezen niet binnen ons bereik ligt, of dat het iets is waar niemand echt het fijne van weet. We kunnen terwille van onszelf en van de mensheid krachtig verzet aantekenen tegen deze suggestie. En als de mist is opgetrokken, hoe duidelijk is het dan dat het besef van Gods genezende alomtegenwoordigheid even werkelijk en dwingend is als voorheen. Dan zien we dat we inderdaad het helder bewustzijn bezitten dat God ons schenkt, het bewustzijn dat de geestelijke waarheid kent en dat geneest. In Retrospection and Introspection haalt Mrs. Eddy de woorden aan die Paulus tot de Atheners sprak en die in grote trekken identiek zijn met een uitspraak van haarzelf: “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.” “Indien de Christelijke Wetenschap” zo zegt zij, “de leer van Paulus opnieuw verkondigt, moeten wij als Christelijke Wetenschappers de wereld het overtuigend bewijs geven van de deugdelijkheid van deze wetenschappelijke verklaring van het zijn. Nu wij, eerder dan anderen, dit wetenschappelijk feit hebben ingezien, zijn wij het aan onszelf en aan de wereld verschuldigd om te vechten voor de demonstratie ervan.” (Ret., p.93-94) Wat onze opvattingen over genezing ook geweest mogen zijn, laten we er nu wat meer over nadenken. Genezing is tenslotte de naam voor het kennen en tot uitdrukking brengen van God in de menselijke ervaring.

Geen opmerkingen: